LEZER GEGROET !

Als gewone woorden tekortschieten bij een bijzondere gelegenheid of u wilt een geschenk of toespraakje meer cachet geven, dan kan een persoonlijk gedicht welkom zijn.

Denk aan een verjaardag of een jubileum, een trouwerij, kraamvisite of doopfeest, het betrekken van een nieuwe woning, het gaan met pensioen, maar eveneens aan een uitvaart of de tekst op een herdenkingsprentje. Ook een boeket of bloemstuk kan met een stijlvol vers gepaard gaan.
Aan de wand, op een glasplaat gebracht of gebeiteld op een eerste steen kan een gedicht een stijlvolle versiering zijn.

Graag spannen wij ons in om naar uw idee voor u een gedicht te vervaardigen. De GANG VAN ZAKEN is heel eenvoudig. U levert per e-mail uw gegevens aan.

Om u een beeld te geven van stijl en kwaliteit treft u in de ETALAGE verschillende voorbeelden aan van gelegenheidsgedichten of verzen die in opdracht gemaakt zijn.

Maat en ritme vormen samen met een schikking van woordklanken de pijlers van een gedicht. Daarop berust de welluidendheid waarmee een vers lekker "loopt", dat wil zeggen het leest dan soepel en kan goed worden voorgedragen.
Rijm kan gemist worden maar geeft extra sier en maakt een gedicht stijlvol. Wij kozen voor rijm.

In GANG VAN ZAKEN treft u aan hoe u kunt bestellen en het beste uw wensen kunt weergeven.
Voorts hoe u het honorarium kunt voldoen.

PROFIEL maakt het u makkelijk om aan de hand van een vragenlijst die zaken of feiten aan te geven, die u graag naar voren gebracht wilt zien in het gedicht.

Natuurlijk kunnen niet al uw punten in het gedicht worden meegenomen.
Overigens kunnen sommige niet belangrijk lijkende zaken uit de lijst de dichter soms helpen om op een passend rijmwoord te komen of om een aardige woordspeling te vinden. 
Dus liever teveel materiaal dan te weinig.

Samen komen wij er wel uit.