BIJZETTING  PRINS CLAUS

Hij kwam niet op een wit paard
en weer bleek de herberg vol,
maar klagen lag niet in zijn aard
beminnelijk begreep hij zijn rol.

Echter of vooral in dwergenland
valt zonder sprookjes niet te leven;
den vaderland getrouwe hand in hand,
een prins zul je ons moeten geven.

Binnen veertig werkzame jaren
werd het gezonde volksoordeel helder,
met respect bracht een Oranjeschare
een oud-Wehrmachtsman naar de kelder.

 

 

15 oktober 2002