ETALAGE

 

DE TANDENFEE

Vijfentwintig jaar geleden vestigde een jonge vrouw zich als tandarts in een zogenaamde zwarte kousen gemeente in de Alblasserwaard. Een van haar eerste patiŽnten was een buitenstaander die tevreden met haar behandeling dorpelingen en schippers als klant aanbracht en sindsdien met haar bevriend is geworden. Haar zilveren jubileum als tandarts moest voor hem met een gedicht opgeluisterd worden.

SENILITAS NON VINCET

Een voormalig universitair docent in Zuid-Limburg, de strijd voerend tegen het verval van zijn boerderij en het gewas rondom, realiseerde dit jaar een oude wens een roman te publiceren, getiteld De Bittere Maretak (zie www.jaapgerritsma.nl) over een eeneiige tweeling. Eerder publiceerde hij het sprookjesboek Het vliegende laatje. En voor zijn eerste kleinzoon schreef hij onlangs een sprookje over een levende watertoren. Voor zijn verjaardag kreeg hij een gedicht.

ZOWAAR ZESTIG

Een oud-directeur van een operagezelschap die al vele jaren zijn hart verpand heeft aan de Provence vierde een kroonjaar.

ETIENNE

Een gewaardeerd en beminnelijk collega en uitnemend ondernemingsraadvoorzitter van Vlaamse origine jubileerde.

DE MACHT VAN HET GETAL

Een zevenenvijftigjarige leider van een bluesband en een negendertigjarige kunstenaresse, die elkaar op Heiligenavond 24 december 2000 in de kroeg leerden kennen, bezegelden drie jaar later op de datum
10 maart bij een Belgische notaris hun samenlevingsverband.

IN MEMORIAM J.T. KEIREN

Een oud-schoolleider van het gerenommeerde katholieke Bernardinus college te Heerlen en ooit een actief PvdA-man, bewoonde als kinderloos weduwnaar tot aan zijn dood in zijn eentje het voor hem veel te groot geworden, prachtige vakwerkhuis dat hij in de bloei van zijn leven had laten bouwen.

IN MEMORIAM TOON

Allerzielen op 2 novemberwas een moment om een beminnelijk mens te herdenken.

TWIN TOWERS

De aanslag op de Twin towers te New York op
11 september 2001 gaf aanleiding tot een poŽtische beschouwing over de onontkoombaarheid van geweld, gerechtvaardigd of niet.

BIJZETTING VAN PRINS CLAUS

Met nog in herinnering de rookbom geworpen naar de gouden koets, waarin Claus zich als kersverse echtgenoot van de kroonprinses presenteerde ondanks veel weerstand tegen hem wegens zijn Duitse nationaliteit, was zijn uitvaart in 2002 naar de grafkelder van de Oranjes in de Grote Kerk te Delft  onder grote nationale belangstelling een bijzondere historische gebeurtenis

AMALIA

Het bekend maken van de naam van de oudste dochter van de kroonprins in 2003 riep nogal wat vrolijke speculatie en discussie op.

IN VIOLA AETERNA

De titel Het boek van violet en de dood  van Gerard Reve vormde de opmaat van dit gedicht ter gelegenheid van de sterfdag van de roemruchte schrijver op 10 december 2003.

VIS A VIS
In het aardigste cafť van Amsterdam Oud-West, l'Affiche,  op de hoek van de  Justus van Effenstraatde en de Da  Costakade 
afficheert zich de kater Vis majestueus op de toog. Door allen aanbeden wordt hij nu ook met een sonnet vereerd.