ETIENNE

Toujours on a besoin d'un étranger
om het eigene te relativeren
door jou de buitenstaander van Team II
konden wij dat opnieuw gaan leren

je mijdt de twist die slechts bezeert
bedaart de hartstocht waarmee gevoed
geen zag zich ooit aan jou bezeerd
je toucheert met vriendelijk gemoed

tussen haalbaar en wat je bleef hopen
lazerde je peinzend in een diep ravijn
met lang herstel moest je het bekopen
vallen op de werkelijkheid doet pijn

Hare, hare wereldburger, wees gegroet!
beloop straks Nepal onder je leren hoed.