DE MACHT VAN HET GETAL

Voor Lisette en Frans

Soixante-neuf is na pi het beroemdste getal
maar ook negenendertig mag er wezen
zesennegentig is gesommeerd het geval
om negenendertig plus zevenenvijftig te lezen

tiennuldrietweeduizendendrie is een priem
uit een oneindige reeks zonder enige franje
mathematisch in status weliswaar miniem
maar notariëel de fusie van rocker en kanjer

zeer opmerkelijk is 0032443812168
beleef het en je oren gaan er van tuiten
uitgaand van twee bezit 24122000 de macht
waarop wij op één plus één is één stuiten

ons verheugend hoe jullie gedijden
één opgave geven wij graag mee
en wel de uitdaging aller tijden:
bewijs de ondeelbaarheid van twee