SENILITAS NON VINCET

Voor Jaap


Leeft hij in het Limburgs land
diep heeft hij zijn hart verpand
aan de wondere wereld van het boek
naar het kind in hem is hij op zoek

weert hij zich in huis en hof
leeft hij met de seizoenen mee
toen de muze zijn blik trof
koos eenparig een tweeling zee

kan in nood een vriend hem storen
bedient hij naar behoren wijf en goed
zijn hem kleinkinderen geboren
vertellen zit hem in het bloed

met zijn Maretak trok hij diepe voren
een ware man, een fiere Watertoren

 

 

9 september 2009