TWIN TOWERS

Hij leeft in fel betwist gebied
het veld versperd door prikkeldraad
zelfs als hij speelt wordt hij bespied
door een of andere soldaat
in het donker sluipt hij stil erheen
als die weer te lang daar staat
een kleine jongen werpt een steen
met grotemensenhaat

of leeft hij in een andere tijd
die door geen zwaard omgord
bij Eres-Amin zijn volk bevrijdt
een kolos die ter aarde stort
een herdersjoch geheel alleen
uit Betlehem door God gepord
een blonde jongen slingert een steen
die later koning David wordt

geboren in een tentenkamp
maar nooit gezien een karavaan
speelt hij een televisieramp
zijn broers zien het lachend aan
stapelen colablikjes een voor een
tot er twee hoge torens staan
een kleine jongen werpt een steen
en lacht zowaar spontaan

elk kwaad verlokt een held
die kwaad met kwaad vergeldt
een kleine jongen werpt een steen
geweld blijft nooit alleen

 

 

11 september 2001